Skip to main content

…gdzie chcemy dojść

By 8 października, 20089 czerwca, 2015Blog, Moje Fotografie, Myśli

"Consider the postage stamp, my son. It secures success through ts ability to stick to one thing till it gets there." "Rozważ przykład znaczka pocztowego synu. Zabezpiecza on swój sukces przez zdolność do przklejenia się do jednej rzeczy i trwania przy niej aż dotrze tam, gdzie ma dojść." Josh Billings


Wrzesień 2008. Z Panem Tatą w drodze do Koloni