Skip to main content

List do Pana Boga

Najbliżej, jak można sobie wyobrazić, wtykając w najdrobniejsze szczeliny karteczki, modlą się, proszą lub po prostu dziękują. Jerozolima