Skip to main content

Pouliční ateliér – Cieszyn 1-2 maja 2010

By 29 kwietnia, 20109 czerwca, 2015Blog, Moje Fotografie, Wydarzenia

Pouliční ateliér je na jedné straně nápadem na pomezí happeningu a dokumentární fotografie – dvojice fotografů unáší chodce a zvěčňuje každého takovým, jaký v daném okamžiku byl; na straně druhé jde o pokus zastavení se na člověku – individuální portrét každého, kdo s tím souhlasí, v tomto velmi konkrétním čase, díky neutrálnímu pozadí umožňující soustředit se na detailech, nuancích oblečení, postoje, výrazu obličeje. Je to tak trochu pokus o zastavení času, zapamatování si všech lidí takovými, jací v daném okamžiku byli, jací už nikdy nebudou. A nakonec – setkání lidí s nimi samotnými, všech lidí, kteří si jsou podobní, a přesto tak odlišní. Je to nadšení z různorodosti, nadšení z člověka. Pouliční ateliér tvoří dnes již několik tisíc portrétů online, je to jedna z největších iniciativ tohoto typu na světě.

Uliczne Atelier to z jednej strony pomysł na pograniczu happeningu i fotografii dokumentalnej – duet fotografów porywa przechodniów, uwieczniając każdego takim, jakim w danej chwili był; z drugiej strony to próba zatrzymania się na człowieku – indywidualny portret każdego, kto się na niego zgodzi, w tym bardzo konkretnym czasie, przez neutralne tło umożliwiając skupienie się na detalach, niuansach ubrania, postawy, wyrazu twarzy. To trochę próba zatrzymania czasu, zapamiętania tych wszystkich ludzi takimi, jakimi w danej chwili byli, jakimi już nigdy nie będą. Wreszcie – spotkania ich ze sobą, wszystkich tych podobnych, choć przecież tak bardzo niepodobnych. To zachwyt nad różnorodnością, zachwyt nad człowiekiem. Uliczne Atelier to dzisiaj kilka tysięcy portretów online, jedno z największych tego typu przedsięwzięć na świecie.